Matīšu draudze -

Ziedošana: 

Matīšu Sv. Mateja evanģēliski luteriskā draudze 

90000235889

Banka: “Swedbank” AS.

SWIFT: HABALV22

IBAN Konts –  LV52HABA0551008347968

Pateicamies visiem ziedotājiem!

No sirds pateicamies ikvienam, gan privātiem ziedotājiem, gan juridiskām personām, kas jebkādā veidā un ar sev iespējamo ziedojumu ir atbalstījušas Matīšu ev. lut. baznīcu un draudzi!

© 2018 Matīšu draudze