Main menu

Ziedošana: 

Matīšu Sv. Mateja evanģēliski luteriskā draudze 

90000235889

Banka: “Swedbank” AS.

SWIFT: HABALV22

IBAN Konts –  LV52HABA0551008347968

Pateicamies visiem ziedotājiem!

No sirds pateicamies ikvienam, gan privātiem ziedotājiem, gan juridiskām personām, kas jebkādā veidā un ar sev iespējamo ziedojumu ir atbalstījušas Matīšu ev. lut. baznīcu un draudzi!

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību." Jāņa 3:16