Main menu

Baušļi

PIRMAIS BAUSLIS Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

OTRAIS BAUSLIS Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.

TREŠAIS BAUSLIS Tev būs svēto dienu svētīt.

CETURTAIS BAUSLIS Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.‍

PIEKTAIS BAUSLIS Tev nebūs nokaut.‍

SESTAIS BAUSLIS Tev nebūs laulību pārkāpt.

SEPTĪTAIS BAUSLIS Tev nebūs zagt.‍

ASTOTAIS BAUSLIS Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.‍

DEVĪTAIS BAUSLIS Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.

DESMITAIS BAUSLIS Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.

 

Tēvreize

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī (†) mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
Mūžīgi mūžos,
Āmen.

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību." Jāņa 3:16